G-Mineur

G-Mineur is een groep bestaande uit de tieners van MPG. Ongeveer 20 jongens en meiden van 13 tot 17 jaar die iedere week een uur les krijgen in de verschillende disciplines van musical. Deze groep is in het leven geroepen om de overstap van de kinderengroep de G-Sleuteltjes naar de volwassengroep G-Majeur te verkleinen en wordt daarom ook wel ‘het tussenkoor’ genoemd.

Door lessen, in bijvoorbeeld noten lezen, danstechnieken en rolverdieping, hebben de tieners een goede basis voor hun verdere carrière bij MPG. G-Mineur blijkt een goede kweekvijver voor talent te zijn. Doordat er een maximum aantal leden geldt krijgt iedereen de kans om zich te ontplooien, waardoor de verlegen kinderen van de G-Sleuteltjes zich bij het tussenkoor ontpoppen tot bijvoorbeeld comédiennes met een feilloos gevoel voor timing, prachtige solistes, gevoelige acteurs of steengoede dansers. Kinderen die al vaker op de voorgrond stonden worden uitgedaagd om hun grens nog te verleggen door bijvoorbeeld eens een ander soort lied te proberen.

G-Mineur werkt niet aan een musical, maar sluit ieder seizoen af met een ‘eindpresentatie’. Op deze avond laten de jongens en meiden aan hun ouders en de rest van de vereniging zien wat ze hebben geleerd. Iedereen brengt een monoloog,  zingt alleen, met z’n tweeën of met z’n drieën een lied, en de hele groep danst samen. Een programma dat wordt samengesteld gedurende het repetitieproces en wat dus goed aansluit op de groep en hun ontwikkeling.

Leden van G-Mineur blijven tot hun 14e jaar lid van de G-Sleuteltjes.
Ze kunnen ook alvast bij G-Majeur meespelen, waardoor ze naast hun lessen kunnen werken aan een musical.

Artistieke leiding

Regisseur: Eefje Ernst
Dirigent: Sander Spaan
Choreograaf: Femke Nieuwenhuis

Foto's

Lid worden

G-Mineur is een populaire groep binnen MPG waardoor nieuwe leden aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.

Meiden kunnen zich niet aanmelden voor G-Mineur.
Jongens van 12 tot 16 jaar kunnen zich wel aanmelden.
Aanmelden voor de wachtlijst is geheel vrijblijvend. Zodra je kind aan de beurt is, krijg je een oproep met verdere informatie.
Je kind mag dan een aantal keer mee repeteren voor hij definitief wordt ingeschreven.

Voor onze musicalproducties hebben wij een aantal nominaties mogen ontvangen.